اخبار

چهارشنبه 24 آبان 1396
فرهنگی و دانشجویی

برگزاری سخنرانی علمی با "موضوع عظمت ملک و ملکوت

برگزاری سخنرانی علمی با "موضوع عظمت ملک و ملکوت" برگزار ...


دوشنبه 22 آبان 1396
فرهنگی و دانشجویی

مراسم تعزیه خوانی اربعین حسینی در مؤسسه آموزش عالی فردوس

مراسم تعزیه خوانی اربعین حسینی در مؤسسه آموزش عالی فردوس در پارکینگ موسسه برگزار ...


دوشنبه 22 آبان 1396
فرهنگی و دانشجویی

داوری بخش اِلِمان چهارمین سوگواره بین المللی نگاه عاشورایی همراه با حضور ریاست محترم موسسه آموزش عالی فردوس

داوری بخش اِلِمان چهارمین سوگواره بین المللی نگاه عاشورایی همراه با حضور ریاست محترم موسسه آموزش عالی فردوس برگزار ...


دوشنبه 22 آبان 1396
فرهنگی و دانشجویی

برپایی ایستگاه نمایشگاه کتاب، ختم قرآن و مسابقه طراحی موضوعی نقش نور

برپایی ایستگاه نمایشگاه کتاب، ختم قرآن و مسابقه طراحی موضوعی نقش نور در موسسه برگزار ...


شنبه 13 آبان 1396
فرهنگی و دانشجویی

حضور آقای ابوالحسن داودی کارگردان فیلم رخ دیوانه به همراه تهیه کننده فیلم خانم بیتا منصوری

حضور آقای ابوالحسن داودی کارگردان فیلم رخ دیوانه به همراه تهیه کننده فیلم خانم بیتا منصوری و بازدید از موسسه آموزش عالی فردوس ، اکران فیلم و نشست صمیمانه با ...