اخبار

چهارشنبه 27 دی 1396
فرهنگی و دانشجویی

حضور دکتر جلیلی سرپرست موسسه آموزش عالی فردوس در محل تمرین تیم فوتسال و بازدید از روند تمرین تیم

حضور دکتر جلیلی سرپرست موسسه آموزش عالی فردوس در محل تمرین تیم فوتسال و بازدید از روند تمرین ...


چهارشنبه 27 دی 1396
فرهنگی و دانشجویی

بازدید دکتر جلیلی سرپرست محترم موسسه آموزش عالی فردوس از آثار دانشجویان در نمایشگاه عکس مستند اجتماعی «خانواده شهید » در نگارخانه رضوان

نمایشگاه عکس مستند اجتماعی «خانواده شهید» در نگارخانه رضوان مشهد برپا شده است. در این نمایشگاه 165 اثر از هنرجویان موسسه آموزش عالی فردوس، دانشگاه الزهرا(س)، ...


چهارشنبه 27 دی 1396
فرهنگی و دانشجویی

بازدید دکتر جلیلی سرپرست موسسه آموزش عالی فردوس از نمایشگاه گروهی نقاشی طبیعت در نگارخانه بخارا

مایشگاه نقاشی گروهی طبیعت، آثار دانشجویان استاد محمد ابو ترابی  در نگارخانه بخارا مشهد  برپا شده است. مسوول برگزاری نمایشگاه گروهی نقاشی طبیعت گفت: این ...


چهارشنبه 27 دی 1396
فرهنگی و دانشجویی

بازدید دکتر جلیلی سرپرست محترم موسسه آموزش عالی فردوس از نمایشگاه گروهی نقاشی دژاوو

بازدید دکتر جلیلی سرپرست محترم موسسه آموزش عالی فردوس نمایشگاه گروهی نقاشی  دژاوو (آثار دانشجویان استاد محمد ابو ترابی) در نگارخانه چهار سوق این نمایشگاه تا جمعه ...


دوشنبه 25 دی 1396
پژوهش و فناوری

رتبه سوم موسسه آموزش عالی فردوس در ارزیابی پژوهشی موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی

در ارزیابی پژوهشی موسسات آموزش عالی در سطح استان خراسان رضوی  موسسه آموزش عالی فردوس موفق به اخذ رتبه سوم شد. در این ارزیابی جهاد دانشگاهی مشهد رتبه اول را کسب و ...