بازدید دکتر جلیلی از پروژه زیباسازی بلوار فردوسی توسط دانشجویان مؤسسه آموزش عالی فردوس

دوشنبه 21 اسفند 1396 فرهنگی و دانشجویی
محمدرضا محبی

دکتر جلیلی سرپرست  مؤسسه آموزش عالی فردوس به همراه تعدادی از مسوولان مؤسسه از روند  اجرای پروژه نقاشی دیواری بلوار فردوسی، بازدید کردند.

این پروژه  یکی از بزرگترین طرح های نقاشی دیواری چندسال اخیر در مشهد است که طول آن 1500 مترمربع است و  به سرپرستی استاد شهسوار،از اساتید برجسته گروه نقاشی مؤسسه آموزش عالی فردوس و دانشجویان این رشته در حال اجرا می باشد.


محمدرضا محبی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات