زیباسازی بلوار فردوسی برای بهار 96 توسط گروه نقاشی مؤسسه آموزش عالی فردوس

چهارشنبه 16 اسفند 1396 آموزش و تحصیلات تکمیلی
محمدرضا محبی

استاد شهسوار،از اساتید برجسته گروه نقاشی مؤسسه آموزش عالی فردوس و دانشجویان این رشته، مشغول زیباسازی و نقاشی دیواری بلوار فردوسی برای بهار 96 هستند.

این پروژه یکی از بزرگترین طرح های نقاشی دیواری چندسال اخیر در مشهد است که مورد توجه شهردار و اعضای محترم شورای شهر مشهد قرار گرفته است.

همشهریان نیز استقبال خوبی از این پروژه کرده اند.


ردیف نام فایل تاریخ ثبت دانلود
1 گزارش شهرآرا از نقاشی دیواری بلوار فردوسی.mp4 16 چهارشنبه اسفند 1396 دانلود