برگزاری نشست هم اندیشی دانشجویان انجمن علمی گروه کامپیوتر

دوشنبه 14 اسفند 1396 فرهنگی و دانشجویی
محمدرضا محبی

 نشست هم اندیشی دانشجویان انجمن علمی گروه کامپیوتر برگزار شد.

در این نشست اعضای انجمن علمی به بیان نظرات ، پیشنهادها و دغدغه های اساتید و دانشجویان گروه کامپیوتر پرداختند.

از جمله  موضوعات مطرح شده در این جلسه  مشکلات کارگاه ها، سرفصل دروس و راهکارهایی در جهت افزایش انگیزه در دانشجویان فنی مهندسی بود.