ششمین سفر علمی - فرهنگی گروه معماری مؤسسه آموزش عالی فردوس

دوشنبه 14 اسفند 1396 فرهنگی و دانشجویی
محمدرضا محبی

 ششمین سفر علمی - فرهنگی دانشجویان گروه معماری مؤسسه آموزش عالی فردوس  به مقصد تهران و تبریز برگزار شد.

 

در این سفر علمی- فرهنگی که با هدف ارتقاء سطح علمی دانشجویان انجام شد، شرکت کنندگان از ابنیه تاریخی و معاصر شهرهای تهران همچون مجموعه کاخ

 

گلستان،پل طبیعت،برج میلاد،موزه ایران باستان،موزه عبرت،برج آزادی،ساختمان اداره پست،تئاتر شهر،وزارت امور خارجه و موزه هنرهای معاصر و


همچنین از ارگ علیشاه،مسجد کبود،باغ ایل گلی،موزه سنجش، خانه مشروطه ،موره قاجار،بازار بزرگ، خانه شهریار،مسجد صاحب الامر،موزه آذربایجان،مسجد

 

مقبره و مسجد جامع در شهر تبریز بازدید کردند.