جلسه «نشست هم اندیشی اعضای هیئت علمی» با سرپرست و معاونین مؤسسه

شنبه 21 بهمن 1396 آموزش و تحصیلات تکمیلی
محمدرضا محبی

جلسه «نشست هم اندیشی اعضای هیئت علمی» با سرپرست و معاونین مؤسسه  برگزار شد.

در این جلسه اساتید و اعضای هییت علمی به بیان  نظرات،پیشنهادات و انتقادات سازنده خود پرداختند.