نمایشگاه آثار دانشجویان کارشناسی ارشد هنراسلامی

یکشنبه 15 بهمن 1396 فرهنگی و دانشجویی
محمدرضا محبی

نمایشگاه  آثار دانشجویان کارشناسی ارشد هنراسلامی موسسه آموزش عالی فردوس در روز شنبه 96/11/14 در این مؤسسه برگزار گردید.

 


محمدرضا محبی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات