بازدید دکتر جلیلی سرپرست محترم موسسه آموزش عالی فردوس از آثار دانشجویان در نمایشگاه عکس مستند اجتماعی «خانواده شهید » در نگارخانه رضوان

چهارشنبه 27 دی 1396 فرهنگی و دانشجویی
محمدرضا محبی

نمایشگاه عکس مستند اجتماعی «خانواده شهید» در نگارخانه رضوان مشهد برپا شده است.

در این نمایشگاه 165 اثر از هنرجویان موسسه آموزش عالی فردوس، دانشگاه الزهرا(س)، هنرستان هنرهای زیبا، و... با موضوع ایثارگری‌های خانواده‌ شهدا در معرض دید عموم قرار گرفته است.

نمایشگاه « خانواده‌ شهید» از 23 تا 27 دی در نگارخانه‌ رضوان واقع در خیابان کوهسنگی 17 ،  هر روز از ساعت 9 تا 12 و 16 تا 19 میزبان بازدیدکنندگان است.

نمایشگاه عکس مستند اجتماعی «خانواده شهید» در نگارخانه رضوان مشهد برپا شده است.

در این نمایشگاه 165 اثر از هنرجویان موسسه آموزش عالی فردوس، دانشگاه الزهرا(س)، هنرستان هنرهای زیبا، و... با موضوع ایثارگری‌های خانواده‌ شهدا در معرض دید عموم قرار گرفته است.

نمایشگاه « خانواده‌ شهید» از 23 تا 27 دی در نگارخانه‌ رضوان واقع در خیابان کوهسنگی 17 ،  هر روز از ساعت 9 تا 12 و 16 تا 19 میزبان بازدیدکنندگان است.

نمایشگاه عکس مستند اجتماعی «خانواده شهید» در نگارخانه رضوان مشهد برپا شده است.

در این نمایشگاه 165 اثر از هنرجویان موسسه آموزش عالی فردوس، دانشگاه الزهرا(س)، هنرستان هنرهای زیبا، و... با موضوع ایثارگری‌های خانواده‌ شهدا در معرض دید عموم قرار گرفته است.

نمایشگاه « خانواده‌ شهید» از 23 تا 27 دی در نگارخانه‌ رضوان واقع در خیابان کوهسنگی 17 ،  هر روز از ساعت 9 تا 12 و 16 تا 19 میزبان بازدیدکنندگان است.