لیست مجلات جعلی و معتبر

سه شنبه 12 دی 1396 پژوهش و فناوری
محمدرضا محبی

لیست مجلات نا معتبر و معتبر اعلامی وزارت علوم در فایل های پیوست شده زیر است.


ردیف نام فایل تاریخ ثبت دانلود
1 وزرات بهداشت.pdf 12 سه شنبه دی 1396 دانلود
2 وزرات علوم.pdf 12 سه شنبه دی 1396 دانلود
3 فهرست نشریات علمی دارای اعتبار آذرماه 96.pdf 12 سه شنبه دی 1396 دانلود