بازدید استاندار خراسان رضوی از غرفه موسسه

دوشنبه 20 آذر 1396 پژوهش و فناوری
محمدرضا محبی

بازدید جناب آقای مهندس علیرضا رشیدیان استاندار محترم خراسان رضوی از غرفه موسسه آموزش عالی فردوس در نمایشگاه بین المللی


محمدرضا محبی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات