دعوت از غرفه مؤسسه آموزش عالی فردوس در نمایشگاه بین المللی مشهد

شنبه 18 آذر 1396 پژوهش و فناوری
محمدرضا محبی

از تمامی اساتید و دانشجویان گرامی دعوت می شود از غرفه مؤسسه آموزش عالی فردوس در نمایشگاه بین المللی مشهد، سالن فردوسی، شماره 100 بازدید نمایید.


محمدرضا محبی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات