دهمین دوره مسابقات فوتسال جام فردوس

چهارشنبه 8 آذر 1396 فرهنگی و دانشجویی
محمدرضا محبی

همین دوره مسابقات فوتسال جام فردوس از تاریخ 20/8/96 لغایت 2/9/96 برگزار گردید که در این دوره از مسابقات رشته های مختلف تحصیلی مؤسسه آموزش عالی فردوس در قالب تیم های 10 نفره شرکت کردند و در نتیجه این رقابت ها سه تیم از گروه حسابداری به مقام های اول تا سوم دست پیدا کردند و به آنها جوایز نقدی و غیرنقدی اهداء شد.