آزمون عملی رشته نوازندگی موسیقی ایرانی

چهارشنبه 17 مهر 1398 آموزش و تحصیلات تکمیلی
فروغ فرخ پور

آزمون عملی رشته نوازندگی موسیقی ایرانی روز سه شنبه 17 مهرماه  برگزار شد.