نشست کارگروه فعالیت های قرآنی دانشگاه های برگزیده مشهد

شنبه 13 مهر 1398 دانشجویی و فرهنگی
فروغ فرخ پور

نشست کارگروه فعالیت های قرآنی دانشگاه های برگزیده مشهد در موسسه آموزش عالی فردوس برگزار شد.