مراسم تعزیه خوانی اربعین حسینی در مؤسسه آموزش عالی فردوس

دوشنبه 22 آبان 1396 فرهنگی و دانشجویی
محمدرضا محبی

مراسم تعزیه خوانی اربعین حسینی در مؤسسه آموزش عالی فردوس در پارکینگ موسسه برگزار شد


محمدرضا محبی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات