برگزاری جلسه بررسی ثبت ایده دانشجویان

چهارشنبه 2 مرداد 1398 پژوهش و فناوری
فروغ فرخ پور

ثبت ایدهٔ دانشجویان و حمایت پارک علم و فناوری خراسان با حضور خانم دکتر علم الهدایی، مدیر مراکز نوآوری پارک علم و فناوری خراسان و نماینده ایشان روز سه شنبه 1 مرداد ماه 1398 در مرکز نوآوری مؤسسه آموزش عالی فردوس با حضور حیدرپور، مدیر مرکز نوآوری فردوس، سعادت نیا مدیر مرکزSCD فردوس،  دکتر چنگیز مدیر کافه هنر مؤسسه  فردوس و خانم دکتر مجتبوی نمایندهٔ شبکه جامع دانشگاه‌ها و  دانشجویان مؤسسه آموزش عالی فردوس برگزار شد.