تجلیل از عوامل‌اجرایی جشنواره ملی نگاه عاشورایی

پنجشنبه 20 تیر 1398 دانشجویی و فرهنگی
فروغ فرخ پور

در مراسمی با حضور ریاست  و معاون دانشجویی فرهنگی ،  از  دبیران، داوران و عوامل اجرایی پنجمین جشنواره نگاه عاشورایی  تجلیل شد.