اطلاعیه ثبت نام ورودی جدید تکمیل ظرفیت (کارشناسی ارشد)

یکشنبه 14 آبان 1396 آموزش و تحصیلات تکمیلی
محمدرضا محبی

اطلاعات تکمیلی و روند ثبت نام در فایل پیوست شده زیر می باشد.


ردیف نام فایل تاریخ ثبت دانلود
1 اطلاعیه ثبت نام ارشد.docx 14 یکشنبه آبان 1396 دانلود

محمدرضا محبی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات