حضور آقای ابوالحسن داودی کارگردان فیلم رخ دیوانه به همراه تهیه کننده فیلم خانم بیتا منصوری

شنبه 13 آبان 1396 فرهنگی و دانشجویی
محمدرضا محبی

حضور آقای ابوالحسن داودی کارگردان فیلم رخ دیوانه به همراه تهیه کننده فیلم خانم بیتا منصوری و بازدید از موسسه آموزش عالی فردوس ، اکران فیلم و نشست صمیمانه با دانشجویان برگزار شد.


محمدرضا محبی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات