رزومه اعضای هیات علمی - آقای محسن طبسی

پنجشنبه 30 خرداد 1398 آموزش و تحصیلات تکمیلی
فروغ فرخ پور

موسسه آموزش عالی فردوس به عنوان یکی از موسسات آموزش عالی  موفق در خراسان رضوی به برکت برخورداری از استادان فرهیخته و با تجربه به یک قطب علمی ، فرهنگی و هنری مطرح در شرق کشور بدل شده است لذا چون به لطف الهی از همکاری جمعی از استادن مطرح و منتخب برخوردار هستیم بران شدیم از مهرماه جاری جهت معرفی بیشتر و بهتر این عزیزان  ، رزومه های علمی  مدیران گروه و استادان عضو هیات علمی بتدریج  در سایت  درج  شود وبه جامعه علمی  معرفی  گردند .

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  • به پیوست رزومه آقای طبسی  مدیرگروه آموزشی معماری مؤسسه ارسال شده است.