گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی(کارگاه طراحی سطح دو 1 )

پنجشنبه 30 خرداد 1398 آموزش و تحصیلات تکمیلی
فروغ فرخ پور

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی(کارگاه طراحی سطح دو 1 ،زیر نظر استاد رستگار)