اطلاعیه ثبت نام تکمیل ظرفیت 96

پنجشنبه 27 مهر 1396 آموزش و تحصیلات تکمیلی
محمدرضا محبی

اطلاعات برای ثبت نام در فایل پیوست شده زیر است.


ردیف نام فایل تاریخ ثبت دانلود
1 اطلاعیه ثبت نام تکمیل ظرفیت 96.pdf 27 پنجشنبه مهر 1396 دانلود

محمدرضا محبی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات