برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

دوشنبه 27 خرداد 1398 آموزش و تحصیلات تکمیلی
فروغ فرخ پور

نخستین روز برگزاری امتحانات  نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97  بر اساس برنامه از پیش تعیین شده طبق مقررات و با نظم و آرامش برگزار شد.

 معاون آموزشی مؤسسه نیز از روند برگزاری امتحانات پایان ترم بازدید نمودند.