حضور مؤسسه آموزش عالی فردوس در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 دانشجویی و فرهنگی
فروغ فرخ پور

 غرفه مؤسسه آموزش عالی فردوس  در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم  از 23 لغایت 30 ازدیبهشت ماه 98 از ساعت 18 الی 24 برای بازدید علاقمندان دایر است.

آدرس غرفه مؤسسه: محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد،  سالن فردوسی ، غرفه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مشهد مقدس، غرفه مؤسسه آموزش عالی فردوس