هشتمین نشست سه شنبه های فردوس

چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 صفحه اصلی
فروغ فرخ پور

هشتمین نشست سه شنبه های_فردوس  به همت گروه گرافیک و انجمن علمی گرافیک  مؤسسه در روز سه شنبه 17 اردیبهشت ماه ساعت 12:30 در سالن اجتماعات برگزار شد.

مهمان این هفته این نشست آقای مسلم کاظمی فوق دکترای روباتیک از دانشگاه کارنگی ملون آمریکا بود و این گفتگو بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد .یا هنرمند نقاش و کاریکاتوریست بود .