انتصاب معاون آموزشی مؤسسه به سمت رئیس کارگروه فرهنگی شبکه جامع دانشگاه های استان خراسان رضوی

چهارشنبه 22 اسفند 1397 صفحه اصلی
فروغ فرخ پور

جلسه هیات امنای شبکه جامع دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی با حضور اعضا و رئیس هیات امنای شبکه جامع جناب آقای دکتر کافی برگزار شد.

در این جلسه ابلاغ مدیران کارگروه ها تحویل داده شد؛ این کارگروه ها شامل کارگروه های پژوهشی،فرهنگی، پلی کلینیک کارآفرینی، تربیت بدنی و ورزش و مدیریت می باشد که آقای دکتر مجتبوی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی به سمت رئیس کارگروه فرهنگی شبکه جامع دانشگاه های استان  خراسان رضوی از سوی جناب آقای دکتر کافی منصوب شد.