تودیع و معارفه مدیر گروه هنر اسلامی، پژوهش هنر و صنایع دستی

دوشنبه 20 اسفند 1397 آموزش و تحصیلات تکمیلی
فروغ فرخ پور

طی حکمی از سوی ریاست مؤسسه، دکتر داوود شادلو به مدت یک سال به سمت مدیر گروه آموزشی  هنر اسلامی، پژوهش هنر و صنایع دستی مؤسسه منصوب شد.

مراسم تودیع و معارفه مدیر گروه آموزشی هنر اسلامی، پژوهش هنر و صنایع دستی برگزار شد  و دکتر جلیلی با تشکر و قدردانی از زحمات آقای دکتر شیخی در طول مدت تصدی مدیریت این گروه ، دکتر  شادلو را به عنوان مدیر گروه جدید  هنر اسلامی، پژوهش هنر و صنایع دستی معرفی نمودند.