گزارش تصویری از ژوژمان های مقطع کارشناسی ارشد - گروه نقاشی

سه شنبه 16 بهمن 1397 آموزش و تحصیلات تکمیلی
فروغ فرخ پور

گزارش تصویری از ژوژمان کارگاه نقاشی تجربی مقطع کارشناسی ارشد - گروه نقاشی - زیرنظر استاد  طاهری مقدم