گزارش تصویری از ژوژمان های گروه ارتباط تصویری - کارگاه ارتباط تصویری 2

پنجشنبه 20 دی 1397 آموزش و تحصیلات تکمیلی
فروغ فرخ پور

ژوزمان کارگاه ارتباط تصویری ۲ - گروه ارتباط تصویری/ زیرنظر استاد: آزیتا رئیسی