نشست ریاست مؤسسه با اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی تبلیغات خراسان رضوی

چهارشنبه 19 دی 1397 صفحه اصلی
فروغ فرخ پور

نشست ریاست ، معاون آموزشی و اعضای هیات علمی گروه گرافیک و ارتباط تصویری مؤسسه با اعضای انجمن صنفی تبلیغات استان خراسان رضوی  برگزار شد..

در این نشست آقای جلیلی ریاست مؤسسه به تبیین رشته های دایر و اهمیت و جایگاه رشته های گروه هنر مؤسسه پرداخت و آمادگی مؤسسه جهت همکاری با این انجمن را اعلام کرد.

دکتر کاویانی رییس هیات مدیره انجمن صنفی تبلیغات خراسان رضوی نیز با توضیح بخشی از فعالیت های این انجمن افزود: در کشور 11 هزار کانون آگهی تبلیغات فعالیت می کنند که 880 مورد آنها در استان خراسان رضوی هستند.

تکمیل می شود...