گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه نقاشی 2

چهارشنبه 19 دی 1397 آموزش و تحصیلات تکمیلی
فروغ فرخ پور

ژوژمان کارگاه نقاشی 2- گروه نقاشی - زیر نظر استاد لادن اورنگی