گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه نقاشی طبیعت

سه شنبه 18 دی 1397 آموزش و تحصیلات تکمیلی
فروغ فرخ پور

ژوژمان کارگاه نقاشی طبیعت زیر نظر استاد محمد ابوترابی

خلاصه از سر فصل کارگاه :

هدف در این کارگاه ایجاد دستاوردها وانگیزه های زیر بوده

فاز یک کلاس

  •  خارج کردن دانشجو از فضای بسته آتلیه
  • شناخت رنگ وفرم در طبیعت
  • آنالیز رنگ و فرم بصورت کلی در طبیعت
  • پرسپکتیو رنگ و فرم در طبیعت


فاز دو کلاس

  •  ایجاد اعتماد بنفس دانشجو برای کار انفرادی
  •  آموزش تکنیک و شیوه ای برخوردی با فضاهای مختلف در طبیعت


فاز سه کلاس

  • دانشجو بتواند بصورت مستقل با حس و شیوه خود با طبیعت برخورد هنری در کارش داشته باشد
  • در این کلاس خارج از بحث درس ثبت مکان های شناخته شده شهری بود و تنوع لوکیشن ها و فرصت های مانوری یک نقاش در طیبعت