گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه نقاشی موضوعی 3

سه شنبه 18 دی 1397 آموزش و تحصیلات تکمیلی
فروغ فرخ پور

ژوژمان کارگاه نقاشی موضوعی 3،گروه کارشناسی ناپیوسته نقاشی  زیر نظر استاد علیرضا طاهری مقدم