نخستین جلسه کمیته تربیت بدنی و امور ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور در سال تحصیلی 98-97

چهارشنبه 21 آذر 1397 صفحه اصلی
فروغ فرخ پور

با حضور نمایندگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور، نخستین جلسه کمیته تربیت بدنی و امور ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 در سال تحصیلی98-97  در مؤسسه آموزش عالی فردوس برگزار شد.