کارگاه های هفته پژوهش و فناوری - برگزاری کارگاه مقاله نويسي پيشرفته ویژه دانشجويان گروه معماری

یکشنبه 18 آذر 1397 پژوهش و فناوری
فروغ فرخ پور

کارگاه  مقاله نويسي پيشرفته ویژه دانشجويان گروه معماری با تدریس مهندس میرشجاعیان در سالن اجتماعات موسسه برگزار شد.