کارگاه های هفته پژوهش و فناوری - برگزاری کارگاه " چالش فناوري هاي نوين در روند طراحي معماري(ايده ، فرم و سازه)"

یکشنبه 18 آذر 1397 پژوهش و فناوری
فروغ فرخ پور

کارگاه " چالش فناوري هاي نوين در روند طراحي معماري( ايده ، فرم و سازه)" با تدریس مهندس حسین زاده  در سالن اجتماعات موسسه برگزار شد.