گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری

سه شنبه 13 آذر 1397 پژوهش و فناوری
فروغ فرخ پور

گزارش تصویری از دومین روز غرفه موسسه  آموزش عالی فردوس در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و‌فناوری

میزبان شما هستیم در نمایشگاه #هفته_پژوهش و فناوری  در نمایشگاه بین المللی مشهد - سالن فردوسی- غرفه مؤسسه آموزش عالی فردوس

 ۱۲ لغایت ۱۵ آذرماه از ساعت ۱۰ الی۱۹