نشست تخصصی اساتید گروه نقاشی موسسه

سه شنبه 13 آذر 1397 آموزش و تحصیلات تکمیلی
فروغ فرخ پور

نشست تخصصی اساتید گروه نقاشی مؤسسه، با حضور مدیر گروه و اعضای هیئت علمی گروه نقاشی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی فردوس ؛ در این جلسه اساتید به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل این گروه پرداختند؛ همچنین با بررسی سر فصل دروس، راهکارهایی در جهت ارتقای بیشتر سطح آموزش آکادمیک رشته نقاشی پیشنهاد گردید.