گزارش تصویری از نخستین روز برپایی غرفه مؤسسه در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری

سه شنبه 13 آذر 1397 پژوهش و فناوری
فروغ فرخ پور

گزارش تصویری از نخستین روز برپایی غرفه مؤسسه در  نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری