نخستین جلسه برنامه ریزی نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری

سه شنبه 1 آبان 1397 پژوهش و فناوری
محمدرضا محبی

نخستین جلسه برنامه ریزی هفته پژوهش و فناوری با حضور ریاست، معاون پژوهش و فناوری، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مدیر امور مالی موسسه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی فردوس ؛ در این جلسه در خصوص برنامه ریزی و زمان بندی اجرای غرفه هفته پژوهش و فناوری در نمایشگاه بین المللی مشهد بحث و تبادل نظر شد.

همچنین مقرر شد طراحی و ساخت غرفه توسط دانشجویان گروه معماری انجام پذیرد.