نشست بررسی روان شناسانه فیلم مغزهای کوچک زنگ زده توسط کانون فیلم و عکس مؤسسه فردوس در پردیس سینمایی گلشن

شنبه 14 مهر 1397 فرهنگی و دانشجویی
محمدرضا محبی

نشست بررسی روانشانسانه فیلم "مغزهای کوچک زنگ زده" اثر هومن سیدی  برنده بهترین فیلم از نگاه تماشاگران از سی و ششمین جشنوارۀ فیلم فجر توسط کانون فیلم و عکس مؤسسه آموزش عالی فردوس  در روز جمعه 13 مهرماه 97 در پردیس سینمایی گلشن در برج ارمیتاژ برگزار شد.

پس از اکران فیلم خانم دکتر زهرا خوشنویسان روانشناس و عضو هیأت علمی مؤسسۀ آموزش عالی خراسان و آقای مهدی رضایی منتقد و مدرس سینما به بررسی روان شناسانه و نشانه شناسانه فیلم پرداختند.

در ادامه  آقای دکتر سید حسین مجتبوی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی فردوس با تشکر و قدردانی از حضور آقاي دكتر مهدي نيا؛ رييس دانشكده معماري و هنر دانشگاه آزاد اسلامي و  عضو شوراي شهر مشهد و همچنین آقای فرزین جیرانی مدیر پردیس سینمایی گلشن ، آقای امیراقبال حیدرپور عضو هیئت علمی موسسه و خانم غنی زاده دبیرکانون فیلم وعکس به دلیل مدیریت و اجرای این برنامه ،برگزاری چنین نشست هایی را در پویایی دانشجویان و فضای فرهنگی دانشگاه ها بسیار مثبت ارزیابی کرد.

گفتنی است در این جلسه جمعی از اساتید ، اعضای هیات علمی  و دانشجویان  دیگر موسسات اموزش عالی همچون  دانشگاه خیام، موسسه آموزش عالی خراسان و .. نیز حضور داشتند.