نشست معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد

پنجشنبه 5 مهر 1397 دانشکده
محمدرضا محبی

نشست صمیمی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد جناب آقای دکتر بختیاری با ریاست ، معاونان و مدیران گروه مؤسسه آموزش عالی فردوس و با حضور آقای دکتر مستوفی معاون فرهنگی هنری شهرداری مشهد، خانم دکتر شاچیان معاونت گردشگری و امور زائران و آقای دکتر فرهادی نیا مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری برگزار شد.