گزارش تصویری از فضای کارگاه های مؤسسه

چهارشنبه 21 شهریور 1397 آموزش و تحصیلات تکمیلی
محمدرضا محبی

مؤسسه آموزش عالی مجهز به 6 کارگاه معماری، 6 کارگاه گرافیک، 3 کارگاه موسیقی ، 3 کارگاه طراحی ،کارگاه تخصصی چاپ، کارگاه تخصصی چوب و زیور، ازمایشگاه فیزیک و مدار منطقی می باشد.