جلسه توجیهی اعزام دانشجویان راه یافته به چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی کشور

سه شنبه 9 مرداد 1397 فرهنگی و دانشجویی
محمدرضا محبی

جلسه توجیهی اعزام تیم والیبال مؤسسه به چهاردهمین المپیاد  فرهنگی ورزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی عالی سراسر کشور با حضور  دانشجویان تیم والیبال  و ریاست مؤسسه  برگزار شد.

در این جلسه آقای امیری  مدیر امور فرهنگی پیرامون چگونگی برگزاری چهاردهمین المپیاد  فرهنگی ورزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی عالی سراسر کشور  که در شیراز برگزار  می گردد  توضیحاتی را ارائه داد و  در ادامه آقای  جلیلی  سرپرست مؤسسه  نیز توضیحاتی را در خصوص رعایت مقررات برگزاری مسابقات و حسن اخلاق دانشجویان ارائه کردند.

 

 


محمدرضا محبی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات