جلسه تودیع و معارفه مدیران گروه های آموزشی نقاشی و مدیریت

یکشنبه 10 تیر 1397 آموزش و تحصیلات تکمیلی
محمدرضا محبی

جلسه تودیع و معارفه مدیران گروه های آموزشی  نقاشی و مدیریت با حضور ریاست، معاونان و مدیران گروه های آموزشی مؤسسه برگزار شد.

در این جلسه از تلاش های ارزنده خانم محبی مدیرگروه رشته مدیریت و خانم حفیظی مدیرگروه رشته نقاشی در طول مدت تصدی این مسئولیت قدردانی شد و خانم باباجانی بعنوان مدیرگروه جدید رشته مدیریت و آقای طاهری مقدم نیز بعنوان مدیرگروه جدید رشته نقاشی معرفی شدند.

سرپرست مؤسسه آموزش عالی فردوس نیز  در این جلسه بر توجه هرچه بیشتر برای برنامه ریزی نیمسال آینده ، نظارت دقیق بر تشکیل کلاسها، حضور بیشتر و پررنگ تر مدیران گروه در دانشگاه و دقت در مصاحبه و انجام به موقع مصاحبه اساتید حق التدریس تاکید کرد.

دکتر جلیلی ضمن بررسی شرح وظایف گروههای آموزشی و نیز مدیران این گروهها و تاکید به مشارکت بیشتر این مدیران در طرحهای توسعه ای آموزشی و پژوهشی مؤسسه ، توجه بیش از پیش به نیاز سنجی در زمینه برنامه ریزی های درسی، رعایت سرفصل ها، افزایش رضایت مندی دانشجویان، استفاده بهینه از پتانسیل اعضای هیات علمی را خواستار شد.

وی نقش بی بدیل مدیران گروه های آموزشی در هدایت و راهنمایی دانشجویان و ارتقا و اعتلای کیفیت آموزش را یادآور شد و افزود: برگزاری این نشست ها و تبادل نظر و هماهنگی هایی که انجام می گیرد، ایجاد همکاری، همدلی و در نهایت ارتقای کیفیت آموزش را بدنبال دارد.

در پایان این نشست مدیران گروه های مختلف آموزشی به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود در حوزه های مختلف آموزشی و پژوهشی پرداختند.


محمدرضا محبی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات