تقویم آموزشی و دروس ارائه شده نیمسال تابستان سال تحصیلی 97-96

یکشنبه 6 خرداد 1397 آموزش و تحصیلات تکمیلی
محمدرضا محبی

تقویم آموزشی و دروس ارائه شده نیمسال تابستان سال تحصیلی 97-96 مؤسسه آموزش عالی فردوس اعلام شد.

  • تاریخ انتخاب واحد و ثبت نام     97/4/16  لغایت 97/4/20
  • شروع کلاسها       97/4/23
  • پایان کلاسها         97/5/25
  • امتحانات     97/5/27 لغایت97/6/30  

ردیف

نام درس

1

اندیشه اسلامی 1 و2

2

متون اسلامی

3

انقلاب اسلامی

4

تاریخ اسلام

5

دانش خانواده و جمعیت

6

اخلاق و تربیت اسلامی

7

فارسی عمومی

8

زبان خارجی عمومی

9

ریاضی عمومی 1 و2

10

فیزیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • لازم به توضیح است تمامی کلاسها به شرط به حدنصاب رسیدن برگزار می گردند.

محمدرضا محبی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات