نشست تخصصی دبیرعلمی ستاد اربعین کشور با گروه هنر مؤسسه

سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 فرهنگی و دانشجویی
محمدرضا محبی

نشست تخصصی دبیرعلمی ستاد اربعین کشور جناب حجت الاسلام اصفهانیان جهت مشارکت گروه هنر مؤسسه آموزش عالی فردوس در طرح های هنری ستاد اربعین با حضورحجت الاسلام و المسلمین احمدزاده معاون محترم شورای نهاد رهبری استان  خراسان رضوی و ریاست و اساتید و اعضای هیئت علمی گروه هنر مؤسسه برگزار شد.