نشست تخصصی نقش اقتصاد مقاومتی در حمایت از تولید کالا و خدمات با کیفیت داخلی

شنبه 22 اردیبهشت 1397 پژوهش و فناوری
محمدرضا محبی

نشست تخصصی همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با عنوان نقش اقتصاد مقاومتی در حمایت از تولید کالا و خدمات با کیفیت داخلی به ریاست دکتر احمد صباحی برگزار شد.

در این نشست، رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد، دکتر ابراهیمی سالاری، و سایر صاحب نظران عرصه های اقتصاد و مدیریت شرکت داشتند. در این نشست ابتدا اعضای حاضر به اهمیت تولید کالا و خدمات با کیفیت و نقش آن در توسعه اشتغال و رشد اقتصادی پرداخته و سپس به سوالات شرکت کنندگان در همایش پاسخ دادند.

در پایان دکتر سیدرضا حقی، رئیس کمیته اجرایی همایش ضمن تشکر از استقبال پرشور محققان، اساتید، صاحب نظران ودانشجویان به قرائت قطعنامه همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی پرداخت.

دکتر سیدرضا حقی  در سخنان خود به لزوم همکاری محققان و اندیشمندان در تدوین نظام جامع مدیریت منابع انسانی کشور در راستای اهداف سند چشم انداز 20 ساله و برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در جهت تحقق آرمان برتری کشور از نظر علمی و اقتصادی منطقه تا سال ۱۴۰۴اشاره کرد.

وی خواستارتشکیل کارگروه مشترک حمایت از کالا و خدمات با کیفیت ایرانی در مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر بمنظور ساماندهی منابع علمی دانشگاهی، پتانسیلهای خدماتی، صنعتی، فناوری اطلاعات و هنری از فرآیند سیاستگذاری تا اجرا شد.

 رئیس کمیته اجرایی همایش به لزوم تقویت دفاتر ارتباط با صنعت وجامعه دانشگاهها؛ از نظر جایگاه سازمانی، ساختار و تشکیلات سازمانی، اختیارات و مسئولیتها و فرآیند های اجرایی به منظور هدایت هر چه بیشتر پروژه های دانشگاهی به سمت موضوعات کاربردی و توسعه ای موردنیاز بخش های اقتصادی مختلف جامعه اعم ازشرکتهای کوچک و متوسط و بزرگ تاکید نمود.