پیام سرپرست مؤسسه به مناسبت بزرگداشت مقام معلم

پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 آموزش و تحصیلات تکمیلی
محمدرضا محبی

بسم الله الرحمن الرحیم

در دفتر سبز خاطره های پرشور و فصیح انسانی ، همواره معلم و استاد از شریف ترین جایگاه ممکن برخوردار است؛ این مهم به خاطر آن است که استادان، پیوسته قافله سالاران کاروان علم و مشعل افروزان دانش زندگی بوده و به برکت اهتمام عالی خود ، ذهن و ضمیر انسان

همیشه از بارقه های بلیغ دانایی راه خود را به سر منزل مقصود یافته است.

معلم به احترام علم محترم است؛ همچنان که هنرمند به احترام هنر در خورد ستایش.

معلم، خود هنرمندی است که جامعه انسانی را به هنر عشق ورزیدن و به کمال ترقی ترغیب می کند و ایشان را به تمسک به ارزش های اخلاقی و معنوی دعوت می نماید.

به امید آنکه در چنین روز مبارکی همه جد و جهد خود را برای افزایش ظرفیت های علمی و اخلاقی به کار بندیم و برای آبادانی علمی و فرهنگی میهن عزیز اسلامیمان کوشش مضاعف داشته باشیم.

این فرخنده را به همه استادان، دانشجویان و پژوهشگران بویژه همکاران ارزشمند مؤسسه آموزش عالی فردوس تبریک می گویم.

 

                                                                                                                                                                                                                                                   هاشم جلیلی صفریان

                                                                                                                                                                                                                                      سرپرست مؤسسسه آموزش عالی فردوس


محمدرضا محبی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات